Contact opnemen?
Mailadressen Werkgroepen
Wie kunt U bellen:
Vrijwilligers
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen ons buurthuis. Zonder hun inzet kunnen wij onmogelijk het buurthuis draaiende houden. Om goed te weten wat we van elkaar kunnen verwachten en wat er zoal bij het vrijwilliger zijn komt kijken, hebben we als bestuur het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Dit is via onderstaande link te downloaden
vrijwilligersbeleid Buurthuis de Ezel
Vrijwilligersbeleid

Algemeen nunmmer Buurthuis De Ezel: 072 - 5717625
Bestuur
Bargroep
Bezorging
Bridge
Cursuspakket
Ezelsbrug
Familiebingo
Jeugdzaken 
Klaverjassen
Keezen
Koningsdag
Volwassenbingo
Vrijbridge
vrijwilligersbank
Webmaster

 

bestuur@buurthuisdeezel.nl
bar@buurthuisdeezel.nl
bezorgingezelsbrug@buurthuisdeezel.nl
bridge@buurthuisdeezel.nl
cursuspakket@buurthuisdeezel.nl
ezelsbrug@buurthuisdeezel.nl
familiebingo@buurthuisdeezel.nl
jeugdzaken@buurthuisdeezel.nl 
klaverjas@buurthuisdeezel.nl
keezen@buurthuisdeezel.nl
koningsdag@buurthuisdeezel.nl
volwassenbingo@buurthuisdeezel.nl
vrijbridge@buurthuisdeezel.nl
vrijwilligersbank@buurthuisdeezel.nl
webmaster@buurthuisdeezel.nl
Voor al uw vragen m.b.t.