Italiaans
Italiaans 1
 
Italiaans 3
Italiaans 2
Italiaans 4
Italiaans conversatie 
Start Dinsdag 2 oktober                  én                  Start Vrijdag 5 oktober
20.30 uur - 22.00 uur                                                  09.00 uur - 10.30 uur
                                  24 lessen € 100.- exclusief boeken

Tijdens de tweejarige beginnerscursus Italiaans leert u de grondbeginselen van de taal. De nadruk ligt op het spreken, maar ook luisteren, lezen en zeker ook de grammatica komen aan bod. De Italianen stellen het erg op prijs als u probeert om in hun eigen taal met ze te communiceren en u zult des te meer kunnen genieten van de Italiaanse ‘cultura, natura, pasta e vino’ als u de taal enigszins machtig bent.
We gaan werken met de methode ‘Allegro nuovo 1’, de kosten zijn ca. € 54,- (tekstboek, werkboek, mp3 luistermateriaal). De docente zorgt voor de aanschaf van de boeken.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van oefeningen (iedere dag 30 minuten).
Ci vediamo alla prima lezione? Zien we elkaar op de eerste les?
Start Dinsdag 2 oktober
19.00 uur - 20.30 uur
24 lessen € 100.-    exclusief boeken

Tijdens de tweejarige beginnerscursus Italiaans leert u de grondbeginselen van de taal. De nadruk ligt op het spreken, maar ook luisteren, lezen en zeker ook de grammatica komen aan bod. De Italianen stellen het erg op prijs als u probeert om in hun eigen taal met ze te communiceren en u zult des te meer kunnen genieten van de Italiaanse ‘cultura, natura, pasta e vino’ als u de taal enigszins machtig bent. We gaan verder met de methode ‘Allegro nuovo 1’.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van oefeningen (iedere dag 30 minuten).
Ci vediamo alla prima lezione? Zien we elkaar op de eerste les?
Start Vrijdag 5 oktober
10.30 uur - 12.00 uur
24 lessen € 110.- exclusief materiaal

In het derde jaar van de cursus Italiaans worden woordenschat, grammatica en spreek- en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van eigen materiaal. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan cultuur en actualiteit.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van oefeningen. (iedere dag 30 minuten)
Start Zaterdag 6 oktober
9.30 uur - 11.00 uur
24 lessen € 110.-   exclusief materiaal

In dit vierde jaar gaan we verder met het uitdiepen van grammaticale onderwerpen en spreek- en luistervaardigheid. We lezen teksten, breiden de woordenschat uit en bespreken  actualiteiten.
De cursisten kunnen eventueel zelf hun wensen voor bepaalde thema’s naar voren brengen.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze thuis tijd besteden aan het bestuderen van de stof, het leren van woorden en het maken van oefeningen (iedere dag 30 minuten).
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de fotokopieën zijn € 7,50.
.
Start Dinsdag 2 oktober
19.00 uur - 20.30 uur
24 lessen € 110.-   exclusief materiaal

In deze cursus wordt de taal via geleide en vrije conversatie-oefeningen getraind, maar mocht er behoefte zijn aan extra uitleg van grammatica en het maken van oefeningen dan wordt daar ruimte voor gemaakt.
Deze conversatiecursus is bedoeld voor cursisten die de grammatica en woordenschat op niveau A1 beheersen, dat wil zeggen dat zij zich de eerste leergang van een methode hebben eigen gemaakt. Er zal gelet worden op uitspraak en zinsopbouw en er wordt verwacht dat men actief participeert en thuis tijd besteedt aan voorbereiding en studie, alleen op die manier kan men de taal goed leren spreken. A presto!

Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de fotokopieën zijn € 5,-.
Italiaans conversatie gevorderden
Start Dinsdag 10 oktober
20.30 uur - 22.00 uur 
24 lessen € 110.-   exclusief boeken

In deze cursus wordt de taal via vrije conversatie-oefeningen, krantenartikelen, liedjes en actualiteiten getraind. Er zal gelet worden op uitspraak en zinsopbouw en er wordt verwacht dat men actief participeert en thuis tijd besteedt aan voorbereiding en studie, alleen op die manier kan men de taal goed leren spreken. A presto!

Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de fotokopieën zijn € 5,-


Italiaans 9
Start Vrijdag 5 oktober
13.30 uur - 15.00 uur
24 lessen € 110.- exclusief boeken

Continueremo a sviluppare la nostra conoscenza della lingua italiana: esercizi grammaticali, testi da leggere, canzoni, civiltà e naturalmente la conversazione… in bocca al lupo!
Er wordt gewerkt met eigen materiaal en de kosten voor de fotokopieën zijn € 7,50.