Spaans
Spaans beginners
Spaans 2
Spaans 3
Spaans 4
Start Maandag 1 oktober     
13.00 uur - 14.30 uur   
24 lessen  € 100,-   exclusief boeken


Spaans is een taal, die je niet 1,2,3 leert. Om in een Spaanssprekend land een gesprekje met de lokale bevolking te kunnen voeren, heeft u meer nodig dan standaard zinnetjes uit een boekje “hoe en waarom in het Spaans”. Tijdens deze cursus wordt er gewerkt aan de woordenschat en het vervoegen van de werkwoorden, zodat u al snel een praatje kunt maken. Er wordt gewerkt met het boek “Caminos”.
Start Dinsdag 2 oktober
13.00 uur - 14.30 uur
24 lessen € 100,-    exclusief boeken

Deze cursus is geschikt voor degenen die enige basiskennis hebben van het Spaans. In een rustig tempo wordt aandacht besteed aan grammatica, woordenschat, spreken en verstaan. Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de methode “Caminos”.
We starten bij hoofdstuk 6 van “Caminos 1”
Start Maandag 1 oktober
9.00 uur - 10.30 uur
24 lessen € 110,-   exclusief boeken

Deze cursus is geschikt voor degenen die enige basiskennis hebben van het Spaans. In een rustig tempo wordt aandacht besteed aan grammatica, woordenschat, spreken en verstaan. Er wordt gebruik gemaakt van deel 1 van de methode “Caminos”. We starten bij les 10
Start Dinsdag 2 oktober
10.30 uur - 12.00 uur
24 lessen € 110,-   exclusief boeken

Er wordt gewerkt met deel 2 van de methode “Caminos” . We starten bij les 3.
Veel aandacht gaat naar de vervoeging van de werkwoorden. Deze heeft u nodig om gesprekjes te kunnen voeren in het Spaans.
Spaans 5
Start Dinsdag 2 oktober
9.00 uur - 10.30 uur
24 lessen € 110,-   exclusief boeken

Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de methode "Caminos". We starten bij les 11 uit Caminos 2.
Om deze cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de werkwoorden kunt vervoegen.
Dit wordt veel geoefend tijdens de conversatielessen.
Spaans conversatie
Start Maandag 1 oktober
10.30 uur - 12.00 uur
24 lessen € 110,-   exclusief boeken

Op deze cursus worden woordenschat, grammatica en spreek- en luistervaardigheid verder opgebouwd met behulp van de methode "Caminos".
We werken uit Caminos 3. We starten bij les 9.
Om deze cursus te kunnen volgen, wordt verwacht dat u de werkwoorden kunt vervoegen. Dit wordt veel geoefend tijdens de conversatielessen..