Filocafé
 
Start: Zaterdag 9 september
16.00 uur - 17.30 uur

per keer € 5,- 

Een FiloCafé is een speelse manier om (on)bekenden op verfrissende wijze
en met diepgang te ontmoeten.

Een FiloCafé vindt plaats in een openbare ruimte waarin mensen, die elkaar
waarschijnlijk niet kennen, op filosofische wijze met elkaar in gesprek gaan.
De deelnemers onderzoeken samen een actueel thema, dat zij zelf naar
voren brengen. Een filosoof -Saskia van der Werff- begeleidt het gesprek,
zodat er voldoende veiligheid en ruimte ontstaat voor ieders inbreng.  

De begeleider van het gesprek introduceert de uitgangspunten van het
FiloCafé en opent daarna het onderzoek.De te onderzoeken actuele kwestie
begint met het formuleren van een vraag, die de verdere leidraad van het
gesprek zal gaan zijn.

!Het is van belang dat deelnemers hun eigen
(levens)ervaringen naar voren brengen. Dit betekent dat er meer van
deelnemers verwacht wordt dan alleen luisteren naar de kennis van
de begeleidende filosoof.
Een FiloCafé is een actieve spreekruimte, waarin ieders persoonlijke wijsheid
stem mag krijgen én met een kritische kwinkslag bevraagd kan worden.  
Het gaat niet om abstracte formuleringen of vage ideologieën, maar om het
zoeken naar antwoorden die er in het hier en nu toe doen.